Verzet tegen plan voor Koudasfalt

De Vereniging Behoud Stadsschoon is tegen de variant voor het Koudasfalt-terrein met horeca en veel parkeerplaatsen. Ook de mogelijke sloop van woningen in die buurt stuit op verzet. Voorzitter Nico IJsselstijn van Vereniging Behoud Stadsschoon schrijft dat in een brief aan de gemeente. Het koudasfalt-terrein langs de Hollandsche IJssel aan de rand van Gouda staat te koop wegens het vertrek van de asfaltcentrale. Burgerinitiatief Goudasfalt werkt een plan hiervoor uit, maar recent is een tweede, concreter project gepresenteerd. Het verzet richt zich tegen dit tweede initiatief.

Bron: AD