Vertrouwelijk overleg AZC

Goudse raadsleden worden maandelijks in een besloten bijeenkomst bijgepraat over de komst van het asielzoekerscentrum in de Prins Willem-Alexanderkazerne en de onderhandelingen daarvoor met het COA. B en w spreken met het COA over een bestuursovereenkomst waarin onder meer komt te staan hoe de veiligheid wordt geregeld. Wanneer er een principeovereenkomst is, wordt die voorgelegd aan de raad. Die mag dan in een openbare bijeenkomst advies geven. Daarna wordt het contract met het COA ondertekend.

Bron: AD