Verklaring organisatie OranjeNacht

Oranjenacht 2016
Zelden heeft een evenement in de aanloop zoveel losgemaakt bij de Goudse bevolking, maar zoals iedereen waarschijnlijk heeft meegekregen waren er dit jaar op Oranjenacht weinig bezoekers. We schatten dat er circa 2.000 mensen aanwezig waren. Door de slechte weersomstandigheden of door de nieuwe opzet met kaartverkoop? Wie zal zeggen wat de doorslag heeft gegeven. Het zal ongetwijfeld allebei zwaar hebben gewogen.

Programma
Het lag in ieder geval niet aan de optredens. De artiesten hebben ondanks het lage aantal bezoekers zich volledig gegeven en de kwaliteit van de optredens was prima. We hebben gelukkig veel positieve reacties gehad op de avond zelf. De sfeer was goed en het enthousiasme bij de optredens groot.

We hadden toch moeten stoppen
We hebben 17 jaar lang op eigen initiatief de Gouwenaars een gratis evenement voorgeschoteld. De laatste jaren waren we echter meer aan het bezuinigen dan dat we ons op kwaliteit konden richten. Met de steeds hogere kosten en lagere inkomsten uit horeca en sponsoring was het voor ons niet meer haalbaar en het risico veel te groot. We besloten te stoppen met de Oranjenacht.
Omdat de Oranjenacht ons zo nauw aan het hart ligt, zijn we in januari opnieuw gaan kijken of er niet een andere mogelijkheid was om het door te laten gaan zonder dat wij onmogelijke risico’s zouden lopen. We hebben in samenwerking met een aantal partners het idee uitgewerkt om door middel van kaartverkoop een volwaardig evenement neer te kunnen zetten. Hiermee zou het voor ons extreem hoge risico worden gespreid en werd het minder weersafhankelijk. Dit was voor ons de laatste mogelijkheid om de Oranjenacht te redden en ervoor te zorgen dat Gouwenaars in Gouda kunnen feesten, zonder de stad uit te gaan.
Het is ontzettend jammer dat het niet is gelukt en zoals nu blijkt hebben we de verkeerde beslissing genomen; we hadden met de Oranjenacht moeten stoppen.

Advertisements


Teleurstelling komt hard aan

We zijn als organisatie bijzonder teleurgesteld. Teleurgesteld over de opkomst. Teleurgesteld over het weer en teleurgesteld over de vele negatieve en vaak zelfs onbehoorlijke reacties op met name de sociale media. Zelfs vanuit enkele politieke partijen is een negatieve bijdrage geleverd en is gebruik gemaakt van alle commotie.

Hoe en of verder?
We hebben echt even tijd nodig om dit te verwerken en willen dit heel goed met alle betrokken partijen evalueren. Mochten wij overwegen om een vervolg aan Oranjenacht te willen geven, moeten we in ieder geval zorgen dat we het plezier terugkrijgen. Dat hebben we de afgelopen 3 jaar als organisatie erg gemist en is voor ons absoluut voorwaarde nummer 1 om een vervolg zelfs maar te overwegen.

Als laatste willen we graag van de gelegenheid gebruik maken om de bezoekers en onze trouwe partners die geloofden in ons en Oranjenacht enorm bedanken voor hun support!