Verkiezingsbeloftes Gouda Deel 1 van: Lasten voor de burger

Gouda – Komend voorjaar staan de gemeenteraadsverkiezingen op het programma en worden we ongetwijfeld weer overladen met prachtige politieke beloftes. Maar wat zeggen die beloftes eigenlijk? En wat maken de bedenkers ervan waar?
In een nieuwe reeks artikelen onderzoeken we wat de Goudse lokale partijen vier jaar geleden hebben beloofd en of ze hun beloftes zijn nagekomen.

In het vorige deel ontrafelden we de beloftes voor woningbouw van alle partijen. In dit deel van de deze serie: de lasten van de burger. Wat hebben de partijen beloofd en wat is er waargemaakt? In dit deel komen PvdA, VVD, ChristenUnie, GroenLinks, Gouda’s 50+ partij en CDA aan bod.

Advertisements

PvdA Gouda
De PvdA zag geen brood in lastenverlichting voor de burger. Daarom deed voorman Rogier Tetteroo ook geen hoogdravende beloftes. De lasten, die door de hoge rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn toegenomen, lijken voor de partij een noodzakelijk kwaad. De partij maakte zich wel hard voor de zeer succesvolle Rotterdampas en voor gratis verzorgingsmiddelen (maandverband en tampons) binnen het Gouds armoedebeleid. De credits hiervoor gaan naar raadslid Sophie Heesen.

VVD Gouda
De VVD wilde de lasten omlaag en dan het liefst in ‘een langdurige lijn naar beneden’. De partij maakte zich hard voor een verlaging van de rioolheffing.

Het resultaat? Hun motie voor een verlaging van de rioolheffing en deels teruggeven van dit geld aan de burger kon op 15 stemmen rekenen en behaalde dus net geen meerderheid. Dit vond de partij maar opmerkelijk, want in de coalitie zitten ook partijen die zeggen voorstander te zijn van lastenverlaging, zoals het CDA.

CDA Gouda
De Christendemocraten wilden een lastenverlichting realiseren, maar dat werd een dubbel verhaal. De partij, verantwoordelijk voor de financiën met hun wethouder in het college, liet de afgelopen 4 jaar de rioolheffing doorstijgen van 442 euro in 2018 naar 534 euro in 2020. CDA wethouder Bunnik vierde de verlaging naar 500 euro in 2021 als een overwinning, maar de OZB en de afvalstoffenheffing stegen in afgelopen jaar en dit jaar wel met maar liefst 12,5%.

GroenLinks
GL is niet een partij die veel schrijft in hun programma over de financiën. Afval scheiden loont was hun slogan voor de afgelopen 4 jaar. Tja met de zojuist genoemde 12,5% stijging van de afvalstoffenheffing is de realiteit toch een andere gebleken. Ondanks alle inzet van de inwoners om hun afval te scheiden.

ChristenUnie Gouda
Bij de CU weet je eigenlijk niet of ze voor of tegen lastenverlaging voor de burger zijn. De ChristenUnie beloofde meer rekening te gaan houden met groepen die net boven de bijstandsnorm zitten. Het resultaat? Het Kindpakket (een vergoeding om je kind bijvoorbeeld te laten sporten of zwemmen) wordt sinds kort vergoed tot een inkomen van 120% van de bijstandsnorm.

Gouda’s 50+ Partij
De G50+ partij is gestopt, dus we kijken niet meer terug of vooruit. We nemen hierbij dus afscheid van ze.

Positieve noot?
Toch is er voor alle ‘lastenverlagers’ ook een positieve noot. Ondanks alles zijn we gedaald op de landelijke ‘Top 25 gemeentes met hoogste woonlasten’: van plaats 10 naar plaats 14.

Dat is natuurlijk positief, alleen heeft het gemeentebestuur hier niks voor gedaan; de woningprijzen (en daarmee de WOZ-waarde) zijn in andere plaatsen gewoon sneller gestegen.

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning was in Gouda 245.000 euro (2021). In veel plaatsen lag die hoger, zoals in Amersfoort (327.000), Den Haag (291.000), Woerden (330.000) en Zoetermeer (260.000). Om maar niet te spreken van Utrecht (358.000 euro) of Amsterdam (449.000 euro). De trager stijgende WOZ-waarde betekende voor Gouwenaars een minder snelle stijging van de OZB afdracht dan in andere plaatsen en dus een daling op de lijst.

Plaatsnamen die in 2021 in de top 10 stonden zijn vrijwel zonder uitzondering plaatsen waar relatief veel woningen uit het duurdere segment staan. Denk aan Oegstgeest, Voorschoten, Meerssen, Laren en Bloemendaal.

06-01-2022 16:20