Verkenner Sjoerdsma presenteert advies coalitievorming Gouda

Gouda – Verkenner Sjoerd Sjoerdsma heeft in opdracht van de Goudse gemeenteraad de afgelopen periode het informatieproces in Gouda begeleid. Hij heeft onderzocht welke partijen een nieuwe coalitie met elkaar kunnen vormen.

Vorige week zijn de gesprekken met de 11 politieke partijen, die plaatsvonden op het oude Stadhuis, afgerond. Sjoerdsma: “Ik heb met veel plezier de mogelijkheden voor een Goudse coalitie onderzocht. Het waren zeer constructieve en open gesprekken. Op basis van de inhoud ben ik tot mijn advies gekomen.”

Advertisements

Advies: voortzetting huidige coalitie

In zijn advies concludeert Sjoerdsma dat voortzetting van de huidige coalitie op basis van de (inhoudelijke) standpunten van de partijen het meest voor de hand ligt. Ook in de nieuwe samenstelling van de Gemeenteraad kunnen D66, Groenlinks, CU, PvdA en het CDA op een meerderheid rekenen. Andere coalities stuitten op bezwaren of een gebrek aan draagvlak. Wel wijst Sjoerdsma er nadrukkelijk op dat er werk moet worden gemaakt de vernieuwing van de politieke cultuur.  

Raadsvergadering woensdagavond

Woensdagavond 6 april presenteert Sjoerdsma zijn verslag in een bijzondere raadsvergadering. Daar geeft hij een toelichting op zijn advies en beantwoordt Sjoerdsma eventuele vragen vanuit de politieke partijen. Vervolgens is het aan de politieke partijen om met elkaar in debat te gaan. Na deze raadsvergadering kan een volgende fase van start gaan in de besprekingen voor een nieuwe coalitie.