Verkeersveiligheidslabel voor Koningin Wilhelminaschool

In 2017 ontving de Koningin Wilhelminaschool de eerste verkeersveiligheidslabel

Gouda – Basisschool Koningin Wilhelmina aan de Willem de Zwijgersingel ontving dinsdagmiddag 19 september het verkeersveiligheidslabel School op Seef. Het is de tweede basisschool in Gouda met dit label. Verkeerswethouder Hilde Niezen, die ook veiligheidsambassadeur is van de regio, overhandigde het label tijdens een bijeenkomst op het schoolplein.

Vooraf lieten enkele kinderen iets zien uit een praktijkles van School op Seef. Ze fietsten een stukje over het schoolplein zodra het mini-verkeerslicht op groen sprong, staken netjes hun arm uit als ze de bocht omgingen en deden een behendigheidsproef met de fiets.

Het lespakket School op Seef bestaat uit theorielessen en een praktijkgedeelte. Kinderen oefenen niet alleen een paar keer per jaar op het schoolplein, maar ook in de wijk en hun route van school naar huis.

Bewustwording
De school die drie jaar lang structureel de lessen heeft gegeven, kan het certificaat aanvragen. Jeroen Disco van het Regionale Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland wijst op het belang van de lessen. “Negentig procent van de ongevallen wordt veroorzaakt door verkeerd gedrag. Bewustwording is daarom belangrijk. In Zuid-Holland vallen jaarlijks 60 tot 70 doden in het verkeer.” Dit bureau helpt de scholen de verkeerslessen te implementeren in het onderwijs.