Verkeersexamen voor scholieren in Gouda

Voor leerlingen van de groepen zeven en acht van de basisschool is er op donderdag 21 en vrijdag 22 mei weer een praktisch verkeersexamen. Wethouder Hilde Niezen geeft donderdag het startschot op het parkeerterrein van de Driestar.

Ruim 900 leerlingen van vrijwel alle Goudse basisscholen doen dit jaar mee met deze belangrijke praktijktest. Verkeerswethouder Hilde Niezen: “Fietsende kinderen op deze leeftijd zijn een kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Het praktisch verkeersexamen maakt ze meer bewust van de gevaren en geeft ze handreikingen voor veiliger verkeersdeelname. Dat is de grote meerwaarde van deze verkeerstest.”

Het verkeersexamen wordt georganiseerd door vrijwillig extern projectleidster Sandra Diks, studenten van PABO de Driestar in samenwerking met het ID-college Gouda en de gemeente Gouda. Het verkeersexamen bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel. De kinderen worden bij het theoretisch deel getest op hun kennis van de verkeersregels en –borden. Bij het praktisch verkeersexamen fietsen de kinderen langs een vooraf uitgestippelde route. Observanten (ouders en vrijwilligers) beoordelen de kinderen bij diverse controleposten op hun verkeersgedrag en –inzicht. Als dit met succes gedaan wordt ontvangen ze hun verkeersdiploma.