Verkeerd parkeerbeleid kan leiden tot discriminatie

 

Gouda – Laten we beginnen dat een stad als Gouda zich niet moet vergelijken met een grote stad en zeker niet wat parkeren betreft. Als het om autoluw maken van het centrum gaat, dan speelt er maar één parkeergarage echt in de binnenstad. Daar worden geen grote en kleinere vrachtwagens gestald. Voor de rest van de binnenstad valt er steeds minder te parkeren maar dat is vooral een zorg voor de betreffende bewoners.

Met het tarief van € 4,00 per uur worden vooral klanten voor de winkels getroffen die niet met de fiets kunnen komen. Bijvoorbeeld omdat ze met zwaardere spullen moeten sjouwen, het slecht weer is of gewoon niet meer fietsen. Een vorm van discriminatie dus. De andere groep die het haasje is bestaat uit middenstanders, die toch al een doodstrijd met Internet uitvechten. Wat echt zou helpen is, net zoals bij het ophalen van groot afval door één transportbedrijf, goederen vanuit de rand van de stad verzameld afleveren en ophalen. Het liefst met elektrische bestelwagens vanuit een verzameldepot .

Advertisements

In het parkeerbeleid van de gemeente staat o.a. over de dekking van de parkeerkosten: “Indien er geen veranderingen nodig zijn en de opbrengsten voldoende zijn om de kosten te dekken, zijn er ook geen tariefswijzigingen nodig”.
Het tarief van € 4,00 per uur is dus louter een (politiek) instrument.

De strijd gaat zich ook buiten de binnenstad afspelen
Een nieuw fenomeen biedt zich aan: “autovrij bouwen”. De gemeente laat blijken dat de parkeereis bij nieuwbouw eigenlijk een blok aan het been is. Schrap die parkeereis, creëer onder hoogbouw een aantal winkels en de parkeereis vervalt. Dat heeft wethouder Tetterro ook in gedachten bij de voorgestelde nieuwbouw van appartementen in het gebied tussen de Cinema en de Rabobank. Het betreft immers sociale woningbouw en inwoners daarvan gebruiken toch al minder de auto, is zijn zienswijze. Een kijkje in een wijk met veel sociale huurwoningen bewijst het tegendeel. Natuurlijk zal een deel van de bewoners, dat buiten de stad werkt, met het openbaar vervoer reizen. Het station en het busstation zijn dichtbij. Maar misschien doen zij dit nu toch al. Dit beleid raakt regelrecht de inkomensgroep die aangewezen is op de sociale huur. Als oplossing wordt aanbevolen om de auto te stallen in de omliggende parkeergarages. Dus trek je portemonnee maar open.

Misschien ook een lichtpuntje?
Er komt een onderzoek om auto’s in Gouda naar de gewenste parkeerplek te krijgen. De eerste vraag die opkomt is, over wiens wens gaat het dan wel? Wordt hiermee de wens van de gemeente bedoeld of de wens van de parkeerder, de bewoner, de klant, de bezoeker? Er is één lichtpuntje en dat is de overweging om de eerste twee uur gratis te laten parkeren. Dat zou een prima alternatief zijn tegenover gratis parkeren bij de grote winkelcentra in Gouda, Waddinxveen en Zoetermeer. Echter, als hierbij die ene parkeergarage in het centrum wordt uitgesloten dan zal de in het begin beschreven groep zich nog steeds gepakt c.q. gediscrimineerd voelen.
Dat geldt ook voor het onderzoek of schonere auto’s lagere parkeertarieven kunnen krijgen. Als onder deze categorie elektrische auto’s vallen, dan is dat ook een vorm van discriminatie. Mensen die niet in staat zijn om binnenkort hun benzine of diesel auto om te ruilen voor een elektrisch exemplaar worden bij het parkeren gelijk afgestraft. Dat helt naar een dwingende overheid die discriminerend optreedt. Niet doen dus.

Beleidsplannen niet afgestemd op de werkelijkheid
Bij de presentatie van twee bouwprojecten in de Spoorzone bleek dat de gemeente uitgegaan is van afname van het aantal autobezitters en een stevige toename van het gebruik van deelauto’s en openbaar. Hierover zegt Maud Weide, beleidsadviseur bij Vereniging Eigen Huis het volgende: “Al met al past het schrappen van parkeerplekken niet bij de woonsituatie van de meerderheid van de Nederlanders. Vooruitlopen op een verwachte vermindering van het autobezit doet het misschien goed bij beleidsplannen, maar past niet bij de realiteit van veel mensen voor wie een auto voorlopig nog onmisbaar is”.

Ook het CBS doet een duit in het zakje: “Met het weglaten van parkeerplaatsen spelen gemeenten en ontwikkelaars in op een verwachte vermindering van het autobezit, maar die verandering laat nog lang op zich wachten. Het autobezit is de laatste jaren juist toegenomen. Opvallend daarbij is de snelle stijging van het autobezit onder 75-plussers. Kunnen Goudse bestuurders nog wat van opsteken.

 

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?

Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

09-02-2020 14:30