Verandering subsidiestromen burger initiatieven

De wijkteams in Gouda krijgen met ingang van volgend jaar niet langer rechtstreeks subsidie van de gemeente. Deze aanpassing stond al tussen de regels door te lezen in het coalitieakkoord. De bedoeling is dat de gemeente rechtstreeks samen met inwoners bepaalt waar het geld voor wijkverbetering naartoe gaat. Ook is er een pot geld voor initiatieven uit de samenleving onder de titel “Goed voor Gouda”.