Vakroute bij De Meander

Naast de bestaande leerrichtingen bij De Meander wordt vanaf komend schooljaar de Vakroute geïntroduceerd. De Meander wordt daarmee ook Vakcollege. Bij deze arbeidsmarktgerichte opleiding wordt intensief samengewerkt met het mbo en werkgevers. Kenmerkend voor de Vakroute is ‘leren in de praktijk’. Er is een Vakroute Techniek en een Vakroute Mens & Dienst verlenen.