UWV: Krapte ICT in Midden-Holland afgenomen, maar tekorten zijn niet verdwenen

uwv

Eind april waren er in Midden-Holland meer WW’ers met een ICT-beroep dan een jaar eerder. Tegelijkertijd daalde in 2020 het aantal openstaande vacatures voor dit soort beroepen. Toch houden de tekorten aan en bieden veel ICT-beroepen goede kansen. Dit geldt met name voor specialistische functies. De ICT-sector herbergt de meeste banen voor ICT’ers. Maar we vinden hen ook terug in andere sectoren, zoals overheid, onderwijs, financiële en zakelijk diensten. UWV werkt samen met andere arbeidsmarktpartijen om tekorten te bestrijden en te zorgen dat er geen talent verloren gaat.

Het aantal ICT’ers in Midden-Holland dat WW-uitkering ontvangt is in een jaar tijd toegenomen. In april 2020 ging het nog om 51 personen. Een jaar later, in april 2021, was dat aantal opgelopen tot 64. Daarmee gaat de WW-ontwikkeling voor deze beroepsklasse in tegen de algeheel dalende trend (zie box en tabellenbijlage). Het aandeel van ICT-beroepen in het totale regionale WW-bestand blijft met nog geen 3% echter zeer gering.

Minder ICT-vacatures, maar nog steeds een krappe arbeidsmarkt

In 2020 waren er in Midden-Holland bijna ieder kwartaal minder openstaande vacatures voor ICT-beroepen dan in 2019. Alleen aan het eind van het tweede kwartaal stonden er ongeveer evenveel vacatures open voor ICT’ers dan een jaar eerder. Dit lijkt een vreemde ontwikkeling in een jaar waarin de maatschappij in hoge mate was aangewezen op digitale diensten voor thuiswerken, thuisonderwijs en thuiswinkelen. De coronacrisis maakte veel bedrijven echter terughoudender met investeringen, waardoor ICT-projecten werden uitgesteld of teruggetrokken.

Mede vanwege de vacaturedaling nam de spanning voor ICT-beroepen in Midden-Holland het voorbije jaar af. Toch hadden werkgevers vaak nog steeds moeite om vacatures voor ICT’ers te vervullen. De regionale arbeidsmarkt voor deze beroepen is namelijk al jaren krap of zelfs zeer krap. Vanwege de coronacrisis werden de tekorten in 2020 weliswaar vaak wat minder nijpend, maar ze verdwenen niet. Met name specialisten op hbo- en wo-niveau bleven lastig te vinden. Dit soort functies vinden we dan ook veel terug in UWV’s overzicht met kansrijke beroepen. In Midden-Holland stonden in april op Werk.nl de meeste vacatures open voor ontwerpers & analisten van ICT-systemen, adviseurs automatisering en technische web- & multimediaontwikkelaars.

Advertisements

Vorig jaar ontstonden er in Midden-Holland zo’n 400 ICT-vacatures. Dit cijfer valt in het niet bij het aantal ontstane vacatures in de nabijgelegen grootstedelijke regio’s Haaglanden, Midden-Utrecht en Rijnmond. Naar schatting ontstonden hier in 2020 ongeveer 16.600 vacatures voor ICT-functies. Dit betekent dat werkzoekenden hun kansen op het vinden van een baan aanzienlijk kunnen vergroten door een brede zoekstraal te hanteren en over de grenzen van de regio heen te kijken.” Dit zegt Frank Verduijn, arbeidsmarktadviseur bij UWV.

Tekort aan ICT’ers voelbaar in meerdere sectoren

Het tekort aan ICT’ers treft niet alleen de ICT-sector, zo blijkt uit UWV’s recent verschenen Barometer ICT-beroepen. Ook in andere sectoren is een grote behoefte aan gekwalificeerd ICT-personeel. Denk bijvoorbeeld aan de overheid, zakelijke diensten, financiële diensten en onderwijs. Bijna twee derde van alle ICT’ers in Nederland zijn werkzaam buiten de ICT-sector. Volgens het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) zijn er in Midden-Holland zo’n 5.000 personen werkzaam met een ICT-beroep, zo’n 5% van het totaal aantal werkenden. Dit percentage ligt net iets boven het Nederlands gemiddelde van 4%.

UWV helpt werkgevers om geschikt personeel voor hun ICT-vacatures te vinden door de handen ineen te slaan met andere arbeidsmarktpartijen. Zo werkt UWV in Midden-Holland onder meer samen met Galileo Academy, een werkgever die werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt inhouse opleidt tot bijvoorbeeld webdesigner of ontwikkelaar.

Ik ben erg trots op onze samenwerking met Galileo Academy”, aldus Sabrina van den Hoek, UWV-coördinator Perspectief op Werk bij het Werkgeversservicepunt Midden-Holland. “Door werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven, zodat zij zich in een veilige omgeving met aandacht en zorg kunnen ontwikkelen, ontstaan de mooiste succesverhalen. Via de Werkgeversservicepunten Midden-Holland en Rijnmond zijn er de afgelopen 2 jaar al meer dan 10 personen bij Galileo Academy aan de slag gegaan. Stuk voor stuk toppers die hun talent voor webdesign en app-ontwikkeling nu verder kunnen ontplooien terwijl ze meedoen op de arbeidsmarkt.”

Algemene WW-ontwikkeling
Eind april 2021 verstrekte WV in totaal 2.371 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dat waren er 139 minder dan eind maart, een afname van 5,5% die min of meer gelijke tred houdt met het landelijk gemiddelde van 5,6%. De grootste bijdrage aan de regionale WW-daling ten opzichte van vorige maand kwam van dienstverlenende beroepen (-28), zoals schoonmakers.

In vergelijking met april 2020 daalde het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland met 222, oftewel 8,6%. Ook dit dalingspercentage verschilde weinig van het Nederlands gemiddelde (-8,8%). Op jaarbasis droegen technische beroepen het meest bij aan de afname (-65). Binnen deze beroepsklasse kromp in een jaar tijd vooral het aantal WW-uitkeringen voor bouwarbeiders en productiemedewerkers.

Het WW-percentage (het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking) blijft in Midden-Holland met 2,3% ruim onder het landelijk gemiddelde van 2,9%.

20-05-2021 10:30