Update breuk GBG/GoPo: Gemeentebelangen Gouda geeft een verklaring

Onderstaande verklaring heeft de redactie van GoudaFM ontvangen van Gemeentebelangen Gouda:

Gemeentebelangen Gouda

De leden van Gemeentebelangen Gouda (GBG) hebben besloten de fusiebesprekingen met Gouda Positief, die tijdelijk waren opgeschort vanwege de gang van zaken rond de coalitieonderhandelingen, niet verder voort te zetten en de samenwerking met genoemde fractie met onmiddellijke ingang te beƫindigen.

Reden van dit besluit is de gang van zaken binnen en buiten de fractie- en bestuursvergaderingen tijdens de vorming van coalities. Het eigenzinnig optreden van enkele leden van GoPo en het ontkennen en niet nakomen van afspraken, welke in het bijzijn van onze leden zijn gemaakt, wordt door ons hoog opgenomen.

Daar komt bij dat recent tijdens een gesprek met ons bestuur de fractievoorzitter van GoPo/GBG heeft gedreigd de fusie niet door te laten gaan wanneer Jan de Koning (GBG) zich kandidaat stelt voor de functie van wethouder.

Vanwege het buitensluiten cq. negeren van de inbreng van GBG tijdens bestuur- en fractievergaderingen en het dreigement van de fractievoorzitter hebben wij moeten constateren dat er een onherstelbare vertrouwensbreuk is ontstaan. Op grond daarvan is er onvoldoende basis om verder te gaan met het proces van fusie van de twee partijen. Het vertrouwen dat wij de laatste twee jaar zo zorgvuldig hadden opgebouwd is door het optreden van enkele personen binnen Gouda Positief volledig verloren gegaan.

Vanaf maart 2012 hebben wij als bestuur en fractie van GBG veel energie gestoken in het laten slagen van deze samenwerking die zou moeten leiden tot fusie van twee lokale partijen in Gouda. De samenwerking tussen de leden van de fracties en besturen had tot doel de krachten te bundelen. Wanneer het vertrouwen zo ernstig geschaad wordt is er geen sprake van het leggen van een goed fundament voor een vruchtbare samenwerking in het belang van de Goudse burger. Als GBG zijn wij ten opzichte van onze kiezers verplicht ook die verantwoordelijkheid te nemen. Vanaf heden zal onze vertegenwoordiger weer als raadslid namens de fractie van GBG gaan functioneren.

Bestuur Gemeentebelangen Gouda (GBG)