Uitstraling en onderhoud IJsselhof laat te wensen over (deel 5)

Gouda – De gemeente Gouda heeft, ten tijde van de overdracht van begraafplaats De IJsselhof aan uitvaartorganisatie Yarden, geen specifieke eisen gesteld aan het onderhoud. Dit blijkt vooralsnog uit een reactie van de gemeente op ons verzoek om inzicht te geven in de contractuele afspraken die destijds met Yarden zijn gemaakt. Na een aanbestedingstraject kreeg Yarden in 2007 de exploitatie en het beheer van de IJsselhof in handen.

Op onze vraag naar de vastgelegde afspraken tussen de gemeente Gouda en Yarden, reageerde een woordvoerder van de gemeente als volgt:

‘Vanaf 1 januari 2007 is de bedrijfsvoering, exploitatie, beheer en onderhoud van de Begraafplaats IJsselhof -door de verkoop van de opstallen en het aangaan van een erfpachtovereenkomst van 40 jaar- overgedragen aan Yarden. Yarden is door de overdracht zelf verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer en de uitstraling van de begraafplaats. De gemeente heeft geen bemoeienis met de kwaliteit die Yarden als onderneming levert. Bezoekers die willen melden dat de kwaliteit onder de maat is, moeten dat bij Yarden aangeven.’

Advertisements

Gemeente de komende 26 jaar buitenspel
Het antwoord maakt duidelijk dat de gemeente zichzelf buitenspel heeft gezet ten aanzien van de uitstraling en het onderhoud van een plek die voor haar inwoners zo belangrijk is, getuige de reacties die wij eerder van lezers ontvingen.

Een pijnlijke fout, want door de ongewoon lange looptijd van het contract, namelijk 40 jaar vanaf het jaar 2007, kan de gemeente de komende 26 jaar niet op haar strepen staan.

Gemeente Gouda komende 26 jaar vleugellam

Brandnetels van een meter hoog
Eerder kreeg onze redactie via een tip te horen dat het onderhoud en het aanzicht van de IJsselhof te wensen overlaat. Groen uitgeslagen bankjes, brandnetels van een meter hoog en onkruid en mos tussen het grind van de paden zorgen voor een armoedige uitstraling. Een rondgang over de begraafplaats door een van onze journalisten bevestigde dit beeld. Ons artikel hierover leverde veel reacties op van Gouwenaars die dit herkenden.

Yarden reageerde onmiddellijk via een ingezonden brief en beloofde een aantal bankjes te vervangen. Echter, het onkruid en de brandnetels schaarden zij onder de noemer ‘natuurtuin’: volgens Yarden is het een bewuste keuze om de begraafplaats een zo natuurlijk mogelijke uitstraling te geven.

Het is bekend dat een klein deel van de IJsselhof is ingericht als natuurbegraafplaats. Mogelijk verwart Yarden de uitstraling van de gehele begraafplaats met dit specifieke deel?

 Overledenen onvindbaar
Een van de reacties van onze lezers legde een andere tekortkoming bloot: het digitale grafregister (in de ruimte tegenover de toiletten) zou al enkele jaren niet meer up-to-date zijn. Ook dit onderzochten wij. Onze conclusie: overledenen die na 2017 zijn begraven, blijken via het digitale grafregister onvindbaar. Een briefje naast het register meldt dat het systeem vanwege een technische storing niet up-to-date is.

Wij vroegen Yarden of het klopt dat de technische storing van het register al sinds 2017 speelt. Vanwege de vakantie van de locatiemanager werden wij doorverwezen naar Dela, die Yarden zeer recent heeft overgenomen. Een woordvoerder van Dela meldde het volgende:

‘Wij begrijpen dat het heel verdrietig kan zijn, wanneer nabestaanden de naam van hun overleden dierbare in het digitale systeem niet terugvinden. Dat betreuren wij.

Vanwege een technisch mankement lukt het niet om het digitale systeem bij te werken. Toch voorziet het systeem nog steeds in een behoefte: namen en rustplaatsen van een groot deel van de overledenen (redactie: tot 2017) zijn op een makkelijke manier te vinden. Nabestaanden van overledenen na die datum verzoeken wij om telefonisch contact met ons op te nemen. Ook mogen bezoekers tijdens kantooruren bij ons binnenlopen.’

Technische storing blijft onopgelost
Wij kunnen niet anders dan concluderen dat Dela, net als Yarden, het technische probleem van het grafregister als een ‘gegeven’ ziet en dat ook zij het blijkbaar acceptabel vinden dat dit sinds 2017 niet meer werkt. Het digitale bord laten repareren of vervangen lijkt geen optie.

Hetgeen betekent dat bezoekers, die buiten kantoortijden het graf van een overledene willen opzoeken, mogelijk onverrichterzake huiswaarts moeten keren.Dat nabestaanden dit wel degelijk als een probleem ervaren, weten wij via het persoonlijk contact met een van onze lezers.

14-09-2021 11:33