Trots Gouda wil Kwijtschelding en andere minima regelingen óók voor ondernemers

Kwijtschelding en andere minima regelingen óók voor ondernemers

TROTS Gouda is van mening dat het gelijkheidsbeginsel met zich meebrengt dat iedereen met een laag inkomen in aanmerking zou moeten komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en andere minima regelingen in de gemeente Gouda, dus ook ondernemers.

Bas Driesen, lijsttrekker TROTS Gouda gaat het niet om de vraag op welke wijze iemand zijn inkomen verkrijgt (als ondernemer of als werknemer) maar om de hoogte van het inkomen. Tegenwoordig zijn er zzp’ers in de huidige arbeidsmarkt soms “gedwongen” zzp’er geworden. In het bijzonder de zzp’ers in de bouw en de zorg.

TROTS Gouda kiest ook voor de mogelijkheid van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen die zelfstandig ondernemers als particulier betalen.