Top 60 lijst bewijst nut

Top 60 lijst bewijst nut
De top 60, de lijst met namen van de grootste criminelen uit Gouda, bewijst zijn nut. Wie er opstaat heeft last er last van en wil er graag vanaf komen, zo blijkt. Er staan nu 63 namen op en er komen geen nieuwe namen meer bij. Recent is ėėn persoon van de lijst verwijderd. DE pijn voor criminelen op de lijst zit hem in het constant in de gaten gehouden te worden en directe reactie bij ongeoorloofde activiteiten. Wel wordt voor hen, die hun leven willen beteren gekeken, gesproken en voor begeleiding gezorgd bij scholing, werk en zinvolle dagbesteding. Ook de thuissituatie wordt bekeken om zo nodig preventief te kunnen optreden. Dit alles is niet vrijblijvend en leidt tot afname en herhaling van criminaliteit.