Toch weer chloortreinen door Gouda?

Als er de laatste weken al chloortreinen door Gouda hebben gereden, is dat bij de gemeente Gouda en de Veiligheidsregio Hollands Midden niet bekend. Voor de incidentele transporten tussen Amersfoort en de Botlek worden de langs de spoorlijn gelegen gemeenten geïnformeerd. Bij de staking van personeel van AkzoNobel, zou transport per trein tussen de fabrieken nodig zijn. De SP-gemeenteraadsfractie in Gouda wilden weten of de gemeente Gouda en bewoners langs het spoor van de transporten op de hoogte worden gebracht over data en tijdstippen. Ook het laatste is, volgens burgemeester en wethouders, niet aan de orde. Ze kunnen wel het calamiteitenplan op internet raadplegen.(Bron AD)