Te kort aan betaalbare woningen in ZH

De provincie Zuid-Holland heeft op dit moment een tekort aan betaalbare koop- en huurwoningen van circa 50.000 stuks. Als er geen verandering komt in de programmering en ontwikkeling van de woningbouw loopt het tekort tot aan 2025 verder op tot circa 85.000 woningen. Volgens de provincie is het daarom zaak dat bij gemeenten en ontwikkelaars de urgentie doordringt dat er anders gebouwd moet worden: meer betaalbare koop en huurwoningen in de stedelijke omgeving.

Uit de Zuid-Hollandse Woningmarktverkenning blijkt dat er grote behoefte is aan goedkopere koopwoningen tot een prijs van 170.000 euro. De doelgroep van deze woningen zijn vooral eenverdieners en starters. Voor praktisch dezelfde doelgroep is er ook in de huursector een groeiend tekort. Het gaat dan om woningen met een huurprijs tot 650 euro per maand.