Subsidie voor restauratie

De provincie Zuid-Holland stelt volgend jaar ruim 2,8 miljoen euro beschikbaar voor restauraties van rijksmonumenten. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van nu.

De provincie zegt grote waarde te hechten aan het behoud van cultureel erfgoed. Woonhuizen vallen buiten de regeling. Eigenaren kunnen al een beroep doen op een lening met lage rente. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de restauratie voldoen aan selectiecriteria, zoals de uitvoeringsgereedheid van het plan.

Bron: AD