Structurele tekorten op begroting publieke omroep

De begroting van de publieke omroepen moet in 2019 flink naar beneden. Zover zelfs dat hij komt onder het afgesproken minimum begrotingsbedrag.

Reden voor de tekorten op de begroting zijn de scherp dalende Ster (reclame) inkomsten. Deze daling is in 2016 ingezet en lijkt zich nog sneller te ontwikkelen dan verwacht. In 2017 is de verwachting dat er al 18 miljoen minder Ster gelden binnenkomen dan gepland. De begroting van 2018 laat nu een tekort zien van 28,4 miljoen. De minister geeft aan geen mogelijkheden te hebben om dit probleem op zo’n korte termijn nog op te lossen en zal het tekort van 2017 en 2018 opvangen uit de algemene media reserve. Deze raakt hierdoor volledig uitgeput.

De regionale omroepen moesten voor het eerst een harmonieuze begroting indienen, iets waar gek genoeg sommige omroepen nogal moeite mee hadden. Ook was de begroting van niet alle regionale omroepen sluitend. Sommige tonen een tekort.

Advertisements

De lokale omroepen krijgen te maken met een nieuw orgaan, de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO). Hun taak wordt om de 250 lokale omroepen terug te brengen naar 80 semi regionale omroepen. Een twijfelachtige taak aangezien nut en noodzaak van een dergelijke semi regionale omroep niet is aangetoond. Het idee van deze semi regio omroep is niet ontstaan vanuit een marktbehoefte maar als oplossing voor het probleem van de slecht functioneerde lokale omroepen. Vele lokale omroepen hebben weinig luisteraars en beperkte journalistieke impact. Deze nieuwe stichting NLPO krijgt bijna 1,5 miljoen van de minister voor haar taak in 2018.

Voor 2019 zullen de begrotingen van de publieke omroepen dus omlaag moeten. Op basis van de huidige cijfers zal dit een bedrag van meer dan 40 miljoen zijn. Als er in 2018 nog nieuwe inkomsten bedacht kunnen worden kan dit bedrag mogelijk nog omlaag gaan. Deze korting lijkt vooral op het bordje te vallen van de landelijke omroepen. Morgen debatteert de kamer hierover met de minister.