Straks struinpad langs IJsseldijk

Na jaren voorbereiding is er nu de planning voor versteviging en verhoging van de IJsseldijk, die Gouda voor de komende dertig jaar verantwoord tegen het water moet beschermen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil een stabiele dijk creëren en meteen iets extra’s doen voor de omgeving. Zo komt er een struin- of wandelpad langs het gehele stuk vanaf Sluiseiland tot aan de Waaiersluis.

Na de voorstudie, MER-onderzoek en uitwerken van een voorkeursvariant is afgelopen weken aan bewonersgroepen deze uitwerking samen met een esthetisch ontwerp voorgelegd. Dinsdagavond was de klankbordgroep aan de beurt. Doel van de bijeenkomst was het presenteren van de stand van zaken en keuzes en terugkoppeling te geven over de informatieavonden waar deze beelden voor het eerst getoetst zijn met de omwonenden. De suggesties, die mogelijk en wenselijk zijn, de zogenaamde meekoppelkansen, kunnen dan in de straks definitieve aanbesteding worden meegenomen. Ze gaan vaak over de uitstraling, beleving en recreatiemogelijkheden van het traject. Overigens betekent kans, dat het wel mogelijk is, maar in de aanbesteding moet passen. Bij Sluiseiland wordt de N207 als dijklichaam gebruikt en kan op het terrein mogelijke ontwikkeling voor recreatie plaatsvinden met bijvoorbeeld een waterspeelplaats of een wandelpad met bankjes.

Bij het Weidebloemkwartier is de dijkverbetering binnenwaarts gepland. Het vergroten van de waterpartij met rondom een wandelpad, bankjes en een bruggetje naar het Weidebloemkwartier zijn kansen die momenteel in beeld zijn en verder worden uitgewerkt. Bij de Goejanverwelledijk van Veerstal tot IJsselhof is het voorkeursalternatief een damwandconstructie in de kruin van de dijk. Op de weg is dan alleen een rand van vijftien centimeter zichtbaar. Het struinpad kan in het talud worden verwerkt en ook onder de Haastrechtse brug doorlopen. De dijkverbetering bij het Sluiseiland, de Schielandse Hogezeedijk en de Goejanverwelledijk staat eind 2016 tot en met 2017 gepland.

Afbeelding 3

Advertisements

Afbeelding 2

Afbeelding 1