Start vernieuwing onderwijshuisvesting Kesper College

vlnr: Martijn van Kordelaar (directeur SO/VSO Horizon); wethouder Thierry van Vugt; Jacqueline Roelse (schoolleider Kesper College) en Jasper ten Dam (bestuurder Horizon)

Gouda – Na veel voorbereidingen is het dan nu zover: het Kesper College aan de Nansenstraat 40 krijgt in 2022 de noodzakelijke uitbreidingsnieuwbouw én renovatie van het bestaande schoolgebouw en gymzaal. Wethouder Thierry van Vugt (Onderwijs) en schoolbestuurder Jasper ten Dam van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs ondertekenden samen op 30 juni een samenwerkingsovereenkomst. Hierin staan de afspraken tussen Horizon en de gemeente Gouda over de samenwerking in dit renovatie- en uitbreidingstraject en onder welke kaders en met welke ambities.

Al sinds 2014 is de school in overleg met de gemeente Gouda over het ruimtegebrek in het gebouw aan de Nansenstraat, dit in verband met een gestage groei van het aantal leerlingen naar 200. De eerder door de gemeente geaccommodeerde verbouwing van de zolder heeft enige lucht gegeven, waarbij de zolder is verbouwd tot een volwaardige practicumruimte voor natuur- en scheikunde en kunst en cultuur, dat voldoet aan de eisen om het speciaal voortgezet onderwijs voor VMBO, HAVO en VWO-diplomagericht aan te bieden. De verbouwing was echter niet voldoende om het structurele ruimtetekort op te lossen.

Door renovatie en uitbreiding van het Kesper College op te nemen in het Uitvoeringsplan Onderwijshuisvesting 2020 – 2024 van de gemeente Gouda, werd de stap gezet om het gebouw klaar te maken voor de huisvestingsvraag van leerlingen en docenten voor de komende veertig jaar.

Advertisements

De afgelopen tijd zijn er technische verkenningen verricht naar wat het Kesper College nodig heeft om er een school van te maken, die past in deze tijd en is toegesneden op die toekomstige huisvestingsvraag. Leerlingen, die geleerd wordt om eigen regie te nemen en met eigen ontwikkelingsideeën te komen, gaven aan: ‘Wij willen graag net als op de reguliere VO-scholen een aula voor activiteiten en ontmoetingen‘.

Wethouder Thierry van Vugt: “Ik ben blij dat we aan de slag gaan met dit project. In 2022 moet er een toekomstbestendig en voldoende groot gebouw staan dat goed en specialistisch onderwijs mogelijk maakt voor kwetsbare leerlingen met veelal een introverte problematiek.”

Het Kesper College werkt de komende tijd op basis van de samenwerkingsovereenkomst het ontwerp verder uit, in overleg met de gemeente Gouda. Na de zomer gaat het Kesper College ook verder met de inmiddels opgestarte communicatie en participatie met ouders en omwonenden. Vervolgens wordt ernaar toe gewerkt om medio 2022 in gerenoveerde bestaande gebouwen voorzien van een hierop afgestemde uitbreidingsnieuwbouw op een specialistische zorgvraag toegespitst onderwijs te gaan geven. Voor zowel de gemeente als het schoolbestuur een ware kwaliteitsslag naar de toekomst.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

30-06-2020 20:00