Start opbouw expositie ‘Park in Beeld’ in het Van Bergen IJzendoornpark

Wijkteam Nieuwe Park is begonnen met het plaatsen van een dertiental beelden in het Van Bergen IJzendoornpark. Ook het beeld in de NS-stationshal en beelden in de museumtuin van Museum Gouda horen bij de expositie ‘Park in Beeld’.
De expositie is een initiatief van Wijkteam Nieuwe Park. Met Museum Gouda is gezocht naar enkele kunstenaars die beelden in bezit hebben, passend bij het monumentale en romantische karakter van het park.
De opening vindt plaats op 31 mei om 14.00 uur in het park en valt samen met de landelijke Dag van het Park, dat dit jaar zijn 5e jubileum viert.