Sport.Gouda gaat zich meer richten op kwetsbare groepen

Gouda – Sport.Gouda gaat zich naast haar gebruikelijke activiteiten meer richten op kwetsbare doelgroepen bij het stimuleren van sport en beweging binnen de gemeente Gouda. De ervaring leert dat deze doelgroepen met de huidige werkwijze minder goed worden bereikt. Deze mensen blijken daardoor minder te bewegen en daarom is deze omslag nodig. Gouda wordt de derde partij in Zuid-Holland die deze aanpak gaat toepassen.

Dat bleek vanmiddag tijdens een informatiebijeenkomst waarbij ook de wethouders Dijkstra (Wmo) en van Gelder (Sport) aanwezig waren.

De activiteiten worden gericht op het verhogen van de sportparticipatie. De gedachte hierachter is dat mensen die worden aangesproken op hun eigen kracht en op hun eigen niveau sport aangeboden krijgen, minder vaak een beroep gaan doen op zwaardere zorg. Sport.Gouda heeft een plan ontwikkeld om in de komende tijd sport en bewegen in het sociaal domein gestalte te geven. Hiervoor gaat Sport.Gouda een samenwerkingsverenkomst aan met de organisatie Life Goals, dat sportprogramma’s aanbiedt voor kwetsbare doelgroepen. De programma’s van Life Goals bieden inspiratie om zelf de draad weer op te pakken. Donderdagmiddag tekenden Sport.Gouda en Life Goals een samenwerkingsovereenkomst.

Advertisements