Speelgoedbank heeft dringend geld nodig, sluiting dreigt.

Tientallen ouders hebben vanaf de start in 2013 met hun kinderen een bezoek gebracht aan de Speelgoedbank. Er zijn honderden stukken kwalitatief goed speelgoed uitgereikt aan kinderen die hier erg blij mee zijn. Dankzij de gulle inwoners van Gouda en omstreken komt de Speelgoedbank absoluut niet te kort aan speelgoed. Ook het team van vrijwilligers is gegroeid en zet zich keihard in.
Zoals het er nu uitziet haalt de Speelgoedbank het einde van 2014 niet. Een slechte zaak als de Speelgoedbank enkel om financiele redenen zou moeten sluiten. Want de grote betrokkenhei d onder d e Goudse mensen wordt teruggezien in het speelgoed dat maandelijks wordt afgegeven. En de tientallen gezinnen laten blijken dat er in het Goudse behoefte is aan een Speelgoedbank.

We hebben het geld dringend nodig om de onkosten van onze ruimte te kunnen betalen.