SP start tweede buurtonderzoek naar vliegtuigoverlast

Op 26 augustus a.s. doet de SP Gouda een tweede buurtonderzoek onder bewoners naar aanleiding van meldingen van vliegtuigoverlast. In april jl. werd Bloemendaal/Plaswijck bezocht; nu is de Kadebuurt aan de beurt. De toename van klachten komt niet uit de lucht vallen; over heel 2013 steeg het totale aantal meldingen bij de Milieudienst Rijnmond met ruim 40%.

De SP kreeg diverse meldingen over toenemend geluidsoverlast door vliegtuigen vanuit de wijken Bloemendaal, Goverwelle en de Kadebuurt. Mensen hebben vooral last van vliegtuigen die vliegen op Rotterdam-The Hague Airport (het vroegere Vliegveld Zestienhoven).
Juist in de zomerperiode, nu de mensen hun ramen open hebben en vaak buiten verblijven, is het belangrijk om onderzoek te doen, temeer omdat er in de vakantietijd meer vliegverkeer is.
Belangrijke extra reden voor het onderzoek is dat Rotterdam-The Hague Airport uitbreidingsplannen heeft. Als de overlast nu al groot is vindt SP Gouda dat geen goed idee. Overigens beslist de rijksoverheid hierover, niet de provincie of de gemeente. Dit neemt niet weg dat het belangrijk is om
(op tijd!) ons geluid te laten horen.
Toename 2013.
Over heel 2013 kreeg de Milieudienst Rotterdam Rijnmond (DCMR) vanuit Gouda 66 meldingen over vliegtuigoverlast van Rotterdam-The Hague Airport. In totaal (dus uit alle regio’s) waren het er ruim 5000. Ten opzichte van de 3496 over heel 2012 steeg het aantal meldingen met ruim veertig procent.