SP Gouda strijdt voor betaalbare huurwoning

De SP Gouda wil dat er snel actie wordt ondernomen om de huren betaalbaar te houden. SP-Gouda pleit daarom voor een overeenkomst tussen de gemeente en de Goudse woningcorporaties, met daarin afspraken om huren betaalbaar te houden en de beschikbaarheid van betaalbare sociale huurwoningen te vergroten. De SP Gouda vraagt de corporaties in 2014 geen gebruik maken van de extra inkomensafhankelijke huurverhoging van maximaal 4 procent boven de inflatie.