SP en PvdD tegen kappen 12 bomen in het stationsgebied

Recentelijk is een aanvraag ingediend voor de kap van twaalf bomen in het stationsgebied.
Uit de antwoorden die het college gaf op de vraag van de SP (Hans van Dijk) blijkt dat het college voornemens is deze kapvergunning af te geven “in verband met de gewenste aanpassing van de plint” van het gebouw van de Goudse Verzekeringen. Aanpassing van deze plint zou bijdragen om het stationsgebied “levendig en aantrekkelijk” te maken en voor deze aanpassing moeten er kabels worden verlegd. Hiervoor moeten twaalf platanen worden gekapt.
Niet alleen is dit voornemen in tegenspraak met het eerder aangenomen amendement over het ‘Zuidelijk Stationsgebied’ voor meer groen: tevens zal na de Klimaattop in Parijs ook de plaatselijke politiek zich moeten realiseren dat er meer prioriteit moet worden gegeven aan onze natuur en dat de automatische reflex dat dit moet wijken voor louter economische belangen ons niet zal helpen om de noodzakelijke klimaatdoelstellingen te halen. Het is echter de vraag of enig besef hiervan is doorgedrongen tot het college.
Hopelijk komt deze bewustwording nu snel op gang. De Partij voor de Dieren en de SP zullen in ieder geval bij grote én –ogenschijnlijk- kleine besluiten van het College zoveel mogelijk wijzen op de gevolgen voor het klimaat en de draagkracht van onze aarde.