Slechts 3 partijen willen de OZB laten dalen in Gouda

GoudaFM heeft onderzoek gedaan naar de OZB plannen van de deelnemende partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Hieruit blijkt dat slechts 3 partijen de OZB de komende 4 jaar willen laten dalen. Andere partijen kiezen er voor om deze te laten stijgen of uitsluitend te corrigeren met de inflatie.

Daarnaast heeft GoudaFM gevraagd of de OZB de huizenprijzen gaat volgen de komende 4 jaar. Op dit moment worden de huizen steeds minder waard maar het bedraag aan gemeentebelastingen in het algemeen en de OZB in het bijzonder stijgt. Dit is niet logisch. Slecht 4 partijen zijn bereidt om de OZB te koppelen aan de waardeontwikkeling van de woning.

Groenlinks is de enige partij die van mening is dat de OZB ook kan worden ingezet als middel om onverwachte begrotingstegenvallers of problemen t.g.v. een crisis op te vangen.

In onderstaand overzicht ziet u alle antwoorden van de partijen.

HAARLEM-GELD-SPAREN