Scholen moeten leerlingen naar huis sturen en dan?

Gouda – Een begrijpelijke maatregel om het corona virus niet nog meer vat op ons te laten krijgen en in dit geval de schoolgaande kinderen. Hoe gaat het onderwijzend team van een school daarmee om en is er een werkbare oplossing bij zo’n situatie?

Om antwoord te krijgen op onze vragen namen wij contact op met de Openbare Basis School “Wereldwijs” in Gouda. Een school waarvan het motto luidt dat zij geen onderscheid maakt in de culturele achtergrond, geloofs- of levensovertuiging. Samenwerken en respect voor elkaar is daarbij een belangrijke norm. Een uitdaging voor het onderwijzend team, want de school herbergt kinderen uit bijna alle delen van de wereld.

Digitalisering heeft in deze school grote stappen gemaakt
We komen in gesprek met de twee onderwijzeressen, Elize Meijer en José Dullemond, die zich plotseling gesteld zien voor de taak om groep 8 alsnog succesvol naar het voortgezet onderwijs te leiden. Mag dan de toets door de minister aan de kant gezet zijn, achterover leunen is er niet bij. En dan is er maar één oplossing en dat is de digitale snelweg. Bij Wereldwijs was al eerder besloten om met het programma “Snappet” te werken. Een onderwijsplatform dat wordt aangeboden op tablets. De verbindingen tussen de school of beter gezegd het onderwijsteam en de leerlingen waren al gelegd en kon direct in werking gesteld worden op de eerste dag van de schoolsluiting.

Hoe voorkom je dat het thuis vakantievieren wordt?
De was de eerste vraag die bij ons opkwam, waarop het verwachte probleem door Elize en José gelijk getackeld werd. “Elke dag zetten we de lessen klaar en starten we gelijk de communicatie via “Social Schools”, bellen of face-timen tussen 9.00 en 15.00 uur”.

Advertisements

De praktijk heeft nu al geleerd dat ook in de avond nog een beroep op ons wordt gedaan als de kinderen tegen problemen aanlopen. Soms wordt er in heel kleine groepjes nog lessen op papier in school opgehaald. Een mooi moment voor wat persoonlijke uitwisseling. Het dagschema dat de kinderen krijgen is bepalend en dat kan ook extra werken met andere programma’s zijn zoals Rekentuin of Taalzee. Natuurlijk wordt het monitoren op afstand niet altijd door de kinderen in dank afgenomen, maar voor dit onderwijsteam is het een onmisbaar hulpmiddel. Het doel is immers om ondanks alle de kinderen met succes naar een vervolgopleiding te leiden. Corrigeren helpt, ook op afstand. Het Snappet systeem signaleert alles.

Als waargenomen wordt dat een leerling een bepaalde opdracht niet heeft gemaakt, wordt er contact opgenomen met als resultaat dat al heel snel het schoolwerk weer wordt opgepakt. Livestream met de kinderen vraagt wel om wat oefening, want allemaal tegelijk praten werkt niet. Het is eigenlijk een soort “Big brother is watching you”, nu vervangen door “het team ziet alles”.

Overigens zijn ook de ouders heel blij met deze digitale vorm van lesgeven en monitoren want door hun werk of andere omstandigheden zijn zij soms niet in staat om hier zelf sturing aan te geven.

Een wat vinden de leerlingen er zelf van?
Een van de leerlingen is Hajar en zij schrijft (uiteraard digitaal) het volgende: “Ik werk sinds kort thuis. We hebben een groepsapp zodat we weten wat we allemaal moeten doen. Het is wel anders want je krijgt geen gymles en je mist je klasgenoten. Ik zou liever gewoon op school zijn. Maar is snap ook wel dat ze maatregelen hebben genomen, want je wilt natuurlijk niet ziek worden. Ik hoop dat het virus snel weer weggaat en ik weer gewoon naar school kan”.

Elize en José zijn hoe dan ook apentrots op hun kanjers van groep 8, wetende dat het voor hen geen geringe opgave is maar dat het ze aan de andere kant al jong flexibel maakt.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

20-03-2020 09:40