‘Schokkende’ reacties op enquête Gouda Noord

Gouda – GBG hield onlangs een enquête onder de bewoners van Gouda Noord. Hier kwamen geen verrassende, maar wel ‘schokkende’ reacties op. De reacties maken duidelijk dat op het terrein van de veiligheid en overlast er de laatste jaren weinig is verbeterd.

De circa 3000 uitgezette enquêtes in Gouda Noord leverden een forse stroom aan reacties op. Er werd door inwoners benadrukt dat met name de verkeersoverlast en overlast van jongeren op de Thorbeckelaan en Van Hogendorpplein een doorn in het oog is. Veel inwoners ergeren zich aan de ‘hangjongeren’ die met enige regelmaat de buurt onveilig zouden maken.

Ook verbazen zij zich er over dat er maar zo weinig wordt opgetreden tegen het hardrijden en overtreden van verkeersregels. De enquête maakt ook duidelijk dat de communicatie met de gemeente te wensen overlaat. Meldingen worden niet opgevolgd en in sommige gevallen krijg je niet eens antwoord terug.

Advertisements

Contact met de gemeente
De bewoners hechten veel waarde aan het berokken te willen zijn en blijven bij het ‘reilen en zeilen’ in de wijk. Zij zijn bereid om daarover met de gemeente op een serieuze manier te blijven praten in het belang van het verbeteren van de wijk.

En nu?
De uitkomst van de enquête zal GBG verwerken in het verkiezingsprogramma dat begin december zal worden gepubliceerd. Dan zal ook de uitgebreide versie van de uitkomst van de enquête, en het uitgebreide commentaar hierop, te zien zijn op de website van Gemeente Belangen Gouda.