Schade door bouw stuwdam Reeuwijkse plassen

In de Reeuwijkse Plassen is het Hoogheemraadschap bezig met het aanleggen van een stuwdam. Hierdoor varen baggerboten en ander werktuig af en aan. En niet altijd zonder schade. In de plas de Klein Vogelenzang is de complete beschoeiing van een perceel flink beschadigd. Ook zien de bewoners van het gebied vaartuigen voorbij komen die veel te groot zijn voor de doorgangen. Het Hoogheemraadschap zegt alles weloverwogen te doen en waar nodig met omwonenden te overleggen.