Samengaan GoPo en GBG

Samengaan GoPo en GBG
De partijen: Gouda Positief en Gemeentebelangen Gouda fuseren als de kiezer dat wil. De twee gaan voor de verkiezingen in ieder geval een lijstverbinding aan. Als dit stemmenwinst oplevert en de kiezers zo aangeven vertrouwen te hebben in de combinatie, volgt een fusie.
Johan Weeber (Gouda Positief) en Jan de Koning (Gemeentebelangen Gouda) willen met een gezamenlijk optreden verdere versnippering voorkomen van de politiek in Gouda. Vanavond presenteren de partijen hun kandidaten voor de gecombineerde lijst in het Huis van de Stad. Daarop prijkt onder meer Rachid Karkache, die eind september nog aankondigde met een eigen partij: Partij van de Dialoog te komen, maar zich nu alsnog bij de combinatie aansluit.