Samen huisuitzettingen voorkomen

Gouda – en actieve samenwerking met partners in Gouda zorgde ervoor dat in Gouda een daling te zien is van het aantal huisuitzettingen van huurders. Deze intensieve samenwerking wordt voortgezet. Vandaag tekenen de gemeente Gouda, de GGD en de woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners MideenH hiervoor een convenant. De regiogemeenten sluiten lokaal eenzelfde convenant af. De gezamenlijke ambitie is om huisuitzettingen te voorkomen en huurders een kans te bieden voor een nieuwe start. Dit voorkomt dat inwoners afglijden naar armoede, dakloos worden en het voorkomt een ongewenste opeenstapeling van problemen.

In 2014 zijn 25 huisuitzettingen geweest, maar 61 voorkomen. In 2015 zijn 24 huisuitzettingen geweest en 86 voorkomen. Het convenant zorgt ervoor dat de deelnemende partijen elkaar onderling kunnen aanspreken op de overeengekomen afspraken.

Vroegsignalering van betalingachterstand en woonoverlast
Huisuitzettingen brengen veel persoonlijk leed en ook (maatschappelijke) kosten met zich mee. Het is daarom ongewenst dat huurders in een problematische woon- of schuldsituatie verkeren of dreigen te geraken. Om die reden komen de convenantpartijen onder meer overeen om vroegtijdig huurachterstanden en woonoverlast te signaleren. Deze aspecten gaan vaak gepaard met meervoudige problematiek waarvoor het inzetten van hulpverlening nodig is. Het tijdig aanbieden van zorg en begeleiding is belangrijk om verdere problemen te verkomen.

Advertisements

Laatstekansbeleid
Het kan zijn dat eerdere hulpverlening niet het gewenste resultaat oplevert, maar dat er toch een mogelijkheid is dat de huurder zich met begeleiding aan de huurverplichtingen kan houden. Dan wordt de laatste kans van kracht in de bestaande huurwoning of in een andere woning om huisuitzetting of dakloosheid te voorkomen. Deze kan in dezelfde gemeente zijn of in een andere gemeente.