RWS waarschuwt: Zwemmen in grote rivieren levensgevaarlijk!

Met warm weer zoeken veel mensen verkoeling en ontspanning in het water. Zwemmen in rivieren en kanalen is populair in de zomer, maar ook erg gevaarlijk. Ondanks een zwemverbod in vaargeulen en bij bruggen, sluizen en havens, zijn er jaarlijks gewonden en doden te betreuren. Rijkswaterstaat wijst daarom op de risico’s.

Zwemmen in rivieren en kanalen is om een aantal redenen gevaarlijk. Zwemmers verliezen het van de sterke stroming van rivieren, kanalen en draaikolken. Vanaf een schip zijn ze nauwelijks zichtbaar; een groot schip kan bovendien niet direct vaart minderen of uitwijken. Door de onderstroom die passerende schepen veroorzaken kunnen zwemmers meegetrokken worden. En vaak wisselt de temperatuur van het rivierwater sterk. Hierdoor kunnen mensen in het water kramp krijgen en onderkoeld raken.

Verboden te zwemmen
Zwemmen is op veel plaatsen bovendien verboden:
• In de vaarweg van rivieren;
• In kanalen;
• In de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken voor schepen;
• In de buurt van een brug, sluis, stuw of ballenlijn;
• In de routes van veerponten;
• In en rond havens;
• In snelvaargebieden;
• Op plekken die zijn aangewezen als verboden gebied.

Wie wel zwemt op een van deze plaatsen riskeert behalve persoonlijk letsel een boete van 140 euro. Mobiele verkeersleiders van Rijkswaterstaat zijn op het water aanwezig om de regels te handhaven en zwemmers voor te lichten
Toch veilig zwemmen in natuurwater?
Veilig zwemmen in natuurwater kan op de officiële zwemlocaties. De kwaliteit van deze locaties wordt in de zomer scherp in de gaten gehouden door Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies. De veilige zwemlocaties staan op www.zwemwater.nl. Er is ook een gratis zwemwater-app met gegevens van honderden zwemlocaties.