Rioolwerkzaamheden Kort Haarlem Zuid met ruim twee jaar vertraagd

Gouda – De rioolwerkzaamheden in Kort Haarlem, die aanvankelijk stonden gepland voor het 2e kwartaal van 2019, zijn nu gepland voor tweede helft 2021. Als reden voor de vertraging geeft de gemeente op dat het project is uitgebreid met een aantal straten. Het gaat om de F.W. Reitzstraat, Bothastraat, en een deel van de IJssellaan en Burgemeester Martenssingel. In juni dit jaar moet bekend zijn welke aannemer het werk gaat uitvoeren.

Aanvankelijk zou de gemeente Gouda de rioolvervanging uitvoeren in een beperkter deel van zuidelijk Kort Haarlem. De gemeente schrijft aan bewoners dat zij heeft besloten het projectgebied te vergroten, om zo de wijk als geheel ‘toekomstbestendiger’ te maken. Uit een toelichting blijkt dat het aanvankelijk ging om twee losse projecten. Na uitstel kwam de planning van beiden zo dicht bij elkaar, dat besloten werd ze te combineren.

Bij het rioolproject zal naast een vuilwaterafvoer ook een losse regenwaterafvoer worden aangelegd. Deze moet de kans op wateroverlast bij zware regenbuien verminderen. Ook wordt tegelijk een ophoging uitgevoerd en wordt de openbare ruimte (zoals het groen) opnieuw ingericht.

Advertisements

Een heikel punt in de jaren ’30 wijk zijn de houten paalfunderingen. In een brief schrijft de gemeente dat zij bewoners in 2018 ‘in de gelegenheid heeft gesteld om onderzoek te doen en indien nodig maatregelen te treffen’. Hierop zou zij geen reacties hebben ontvangen. In december jl. informeerde zij de bewoners nogmaals. Nieuw funderingsonderzoek lijkt niet te verwachten, maar zij zou de planning opnieuw in de war kunnen sturen.

Als alles goed gaat moet de aanbesteding voor de werkzaamheden in maart dit jaar plaatsvinden. Als na de bekendmaking van de aannemer in juni kan worden gestart, is het project ruim twee jaar vertraagd. Eerder werd bekend dat bewoners in de wijk overlast hebben van opkomend rioolwater en slecht afwaterende toiletten. Volgens de gemeente Gouda is dit niet de aanleiding geweest voor de uitbreiding van de werkzaamheden.

15-01-2021 09:38