Rioolheffing weer fors omhoog: waarom 2020 het jaar van de riolering wordt

Gouda – 2019 was in Gouda het jaar van de onrust om funderingsproblemen. In de Vogelbuurt en Kort Haarlem (Zuid) werden er rioleringsprojecten voor uitgesteld, tot dit jaar. Weekblad deGouda stelde vragen aan de gemeente: alles wat u in 2020 moet weten over de rioolheffing, rioleringsprojecten en funderingsproblemen.

Hoe hoog is de rioolheffing in 2020 en hoe gaat het verder?
In 2020 betaalt een Gouwenaar met huis en tuin €534,30 rioolheffing. Vorig jaar was dat nog €488,-. Volgens de huidige plannen stijgt de heffing de komende jaren nog licht en blijft dan tussen de 540 en 555 euro steken. Over een jaar of vijf zal hij mogelijk weer iets te dalen, de precieze bedragen liggen nog niet vast.

Als de heffing nu zo hoog is, dan zal de gemeente wel een heel eind op weg zijn met hun rioolprojecten?
Er ligt een enorm vervangingsplan, maar die vordert maar langzaam. Eerst liepen de projecten in het centrum averij op, in 2018 was slechts 1/7e deel van de planning afgewerkt (2014-2018). Vervolgens kwamen de funderingsrisico’s boven water in de Vogelbuurt, in Kort Haarlem en in de Kadebuurt, waardoor die eerste twee moesten worden uitgesteld. In antwoord hierop doet de gemeente dit jaar meerdere projecten tegelijk. Dat moet gebeuren in de tweede helft van 2020.

Advertisements

De gemeente haalt dus geld op, maar geeft dat niet uit, hoe zit dat?
Allereerst is de rioolheffing geoormerkt geld, het kan dus niet worden gebruikt voor andere doelen. De gemeente betaalde de riolering eerder uit rioolkredieten, geleend geld. 2020 moet het eerste jaar worden dat er niets meer wordt bijgeleend, vandaar ook de hoge heffing. Geld van projecten die (nog) niet worden uitgevoerd wordt in een reserve pot gedaan en meegenomen naar volgend jaar. De gemeente geeft aan dat zij ieder jaar opnieuw kijkt hoe de lastendruk kan worden verlaagd.

Waarom moet de riolering eigenlijk worden vervangen?
De riolering in de oude wijken (zoals de Kadebuurt, Vogelbuurt, Kort Haarlem, Centrum) is nog origineel. De riolen zijn lek en hebben hoge onderhoudskosten. Gouda zegt bovendien te moeten voldoen aan Europese wetgeving, waarvoor het gezamenlijke riool plaats moet maken voor twee losse riolen, een voor regen- en voor afvalwater.

Hoe zit het met de risico’s voor funderingen?
Gouda wil dit jaar in elk geval in de Vogelbuurt en Kort Haarlem aan de slag met de riolering. Zij heeft bewoners vorig jaar aangeschreven om de fundering te laten onderzoeken. De gemeente stelt dat huizen met een goede fundering bij werkzaamheden veilig zijn. De werkzaamheden in de Crabethstraat (2015) noemt de projectleider ‘een groot leermoment’. Nu zal worden gewerkt met lichter materieel, ook is er ‘retourbemaling’ beloofd aan de Vogelbuurt, voor minimale impact van grondwaterverlaging. Verzakken huizen toch, dan moet onderzoek uitwijzen of de gemeente hiervoor verantwoordelijk is, zij kan aansprakelijk worden gehouden. Bewoners die vooraf geen funderingsonderzoek hebben laten doen zijn bij verzakking zelf aansprakelijk.

Eerder bleek dat funderingsproblemen door heel Gouda voorkomen, waarom waarschuwt de gemeente niet gelijk al deze woningbezitters?
Daar heeft de gemeente simpelweg de capaciteit niet voor. Daarom waarschuwt zij bij rioleringsprojecten telkens een wijk. Ambtenaren wijzen er hierbij op dat oud funderingsonderzoek, zoals die uit de jaren ’80 in de Vogelbuurt, geen uitsluitsel biedt, omdat de situatie veranderlijk is. Misschien zou je eens in de zoveel jaar je fundering moeten laten onderzoeken, zo denkt men.

Hoe zit het met de lage grondwaterstand voor houten palen in de oude wijken?
In de Vogelbuurt is de grondwaterstand een paar keer te laag geweest. In 2018 had dit veel te maken met de droogte. De gemeente zegt dat het in 2019 voorkwam vanwege voorbereidende werkzaamheden, waarvoor het peil omlaag moest. Zij ziet dit als een onderdeel van het rioleringsproject van dit jaar en zegt dat het voor een goede fundering geen probleem mag zijn.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android
11-01-2020 10:00