Regentesseplantsoen staat op tegen peilverlaging binnenstad

Gouda – Bewoners van het Regentesseplantsoen zijn een campagne begonnen tegen de peilverlaging van het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB). De onrust ontstond toen de bewoners er achter kwamen dat hun straat onterecht niet was opgenomen tot het risicogebied voor huizen op paalfunderingen. Naast hen hebben ook de Wateralliantie en het Platform Binnenstad zich tegen het plan gekeerd. Vanavond wordt het KBB besproken in de gemeenteraad.

Gouda en Hoogheemraadschap Rijnland willen met het KBB de wateroverlast aanpakken in de laagste delen van het Goudse centrum. Na zes jaar onderzoek is nu besloten om het laagstgelegen deel van het centrum af te dammen en daar het waterpeil 25cm te laten zakken. Dit deel noemt men het compartiment.

Paalrot
Het punt met de woningen van het Regentesseplantsoen is dat zij vlakbij het compartiment en op houten paalfunderingen staan. Uit onafhankelijk advies dat de bewoners inschakelden bleek eerder dat de geplande peilverlaging ook invloed kan hebben op de waterstand onder hun woningen. De kans bestaat dat hierdoor paalrot ontstaat, waardoor hun woningen verzakken.

Advertisements

Experiment
Net als de Wateralliantie omschrijven zij de peilverlaging van 2C daarom als een experiment. Zij roepen de gemeenteraad op niet mee te gaan in deze variant, maar te kiezen voor variant 2A, een peilverlaging in de gehele stadsboezem van 10cm. Om hun campagne kracht bij te zetten organiseert ‘het Regentesseplantsoen’ aanstaande maandag een demonstratie voor het Huis van de Stad, onder het mom ‘Laat ons niet zakken!’

Fout gemaakt
Het verzet van het Regentesseplantsoen is een tegenvaller voor de gemeente Gouda. In maart, toen het KBB ter inzage werd gelegd wist de gemeente nog niet dat deze woningen ook risico zouden lopen. Dit kwam pas aan het licht nadat het Regentesseplantsoen onafhankelijk advies inwon bij experts. Hierop pasten de planmakers het KBB aan. In de versie die in september werd gepresenteerd steeg het aantal woningen met risico voor de paalfundering, van 30 woningen in maart naar 60 nu.

Naast de bewoners hebben ook de Wateralliantie, het Platform Binnenstad en van het Nederlands Koninklijk Watersportverbond zich tegen de plannen gekeerd. Ook zijn veel vragen gesteld door de raadspartijen zelf. Vanavond is de eerste van drie raadsvergaderingen over het KBB.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

07-10-2020 15:02