Regels voor kleine evenementen versoepeld (buiten coronatijd)

Gouda – De gemeente Gouda gaat de regels voor het organiseren van kleine evenementen versoepelen. Waren eerder evenementen met meer dan 50 aanwezigen nog vergunningplichtig, in de nieuwe situatie wordt dit aantal opgeschroefd naar 250. Ook hoeven kleine evenementen geen veiligheidsparagraaf meer te schrijven. Dit wordt vastgelegd in het nieuwe Handboek Evenementen van de gemeente Gouda.

Volgens de nieuwe regels worden evenementen tot 250 aanwezigen vergunningvrij, maar alleen wanneer geen alcohol wordt geschonken en als er geen verkeersimpact is. Verder wordt ook het schrijven van een veiligheidsepistel voor de lichtste categorie evenementen geschrapt. Het doel is om zo het organiseren van een klein evenement te vergemakkelijken. Ook moet het in tijden van een groeiend aantal evenementen, gerekend buiten corona, duidelijker worden voor omwonenden waar zij aan toe zijn.

Wethouder Thierry van Vugt benadrukt dat de gemeente bij evenementen veel aandacht heeft voor toegankelijkheid, inclusie (dat iedereen kan meedoen) en duurzaamheid. Aanvragers van subsidies die rekening houden met bijvoorbeeld afval, energieverbruik en toegankelijkheid vergroten de kans dat hun aanvraag wordt gehonoreerd.

Advertisements

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

18-09-2020 15:00