Regelingen Gemeente Gouda vanwege Corona

Gouda – De Corona-crisis hakt erin, ook bij Goudse ondernemers. Om hen te behoeden voor een faillissement zijn er via de gemeente Gouda meerdere financiële regelingen opgetuigd. Samen met de belastingsamenwerking (BSGR), ondernemerspunt RBZ en de Rijksoverheid proberen ze de ondernemers te ondersteunen waar nodig. Toch is er geen alles omvattende oplossing, tempert wethouder Michiel Bunnik de verwachtingen: “Dit moet je echt samen doen”.

Een van de dingen die de gemeente doet is schroeven aan de belastingen. Samen met de BSGR, die belastingen voor de gemeente int, is besloten om lopende vorderingen van ondernemers uit te stellen tot 31 augustus. De regeling moet worden aangevraagd. Daarbij is ook voor logies die hard worden getroffen het potje beschikbaar. De gemeente zelf werkt ondertussen aan het uitstellen van gemeentelijke aanslagen voor de partijen. “Daar hebben we echt nog even tijd voor nodig”, zegt wethouder Bunnik. “Als het over belastingen gaat moet je daar goed over nadenken, je kunt het maar één keer goed doen”. Tenslotte heeft de gemeente besloten dat cafés met terrasjes tot 31 augustus geen precario heffing hoeven te betalen. Een mooi gebaar nu de terrassen voorlopig leeg blijven.

Overbruggingsregeling ondernemers
Vandaag opent verder een van de belangrijkste regelingen haar deuren: de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO). De TOZO is bedacht door het kabinet en is bedoeld om geraakte ondernemers uit te betalen tot bijstandsniveau. Dankzij de TOZO kunnen ondernemers versneld een aanvraag doen op de Bbz (Bijzondere bijstand zelfstandigen). Opmerkelijk is dat hierbij niet gekeken wordt naar de gebruikelijke toelatingseisen: het vermogen, levensvatbaarheid van de onderneming en het partnerinkomen. “Ondernemers krijgen voor drie maanden een gift, voor de rest van de duur kan het een lening zijn”, legt wethouder Tetteroo de werking uit. De uitvoering verloopt via het RBZ, dat normaal gesproken ook de Bbz bijstand uitvoert. Door het ontmantelen van de toelatingseisen kan het RBZ binnen 4 weken toekennen. De wethouder geeft aan dat bij hoge nood een voorschot kan worden aangevraagd bij de gemeente Gouda.

Huur opschorten
Waar de gemeente gebouwen verhuurt aan commerciële partijen, kan de huurder een verzoek indienen om de huur tijdelijk op te schorten. Wethouder van Vugt (centrum) roept huurders op dit ‘alleen te doen wanneer het echt nodig is’. De gemeente Gouda heeft trouwens weinig commercieel gehuurde panden in het bezit, legt de wethouder uit. Maatregelen voor andere huurders moeten dus van andere partijen komen, stelt hij. De Coronacrisis raakt ook verenigingen en sportclubs: zij zijn bang dat mensen hun contributie opzeggen, weet wethouder Bunnik (sport). De bestuurders kijken nog naar hoe ze hen kunnen compenseren. Voor evenementen die niet kunnen doorgaan heeft de gemeente besloten alleen het overgebleven subsidiegeld terug te vorderen. Hierdoor kunnen organisatoren al gemaakte kosten dekken vanuit de al toegekende subsidie. De gemeente Gouda zit verder iedere week met de ondernemers (Gouda Onderneemt) om tafel, om een vinger aan de pols te houden. Rogier Tetteroo roept ondernemers die in de problemen zitten op: “Meld je gewoon, als je denkt ik kan niet vier weken wachten, ik heb een voorschot nodig”. Via een noodregeling die aan de Bbz voorafging hebben tot nog toe negen ondernemers voorschotten aangevraagd. 

Regelingen per 1 april
– TOZO
– Belastinguitstel (lokaal) ZZP’ers en ondernemers
– Uitstel en compensatie toeristenbelasting, opschorting heffingen 2020
– Precario (terrassen/uitstallingen) volledig compenseren: wordt nog onderzocht
– Aanpassen tijden zakpalen centrum
– Opschorten huurpenningen
– Terugvordering subsidie
– Laptopregeling onderwijs

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Advertisements

Download nu deGouda App voor iOS en Android

01-04-2020 16:00