Rabobank Gouwestreek-Krimpenerwaard op weg naar één Rabobank

Gouda/Krimpenerwaard – Na uitgebreide samenspraak met de ledenraden van de twee banken hebben directievoorzitters Judith Cok van Rabobank Krimpenerwaard en Caspert van der Wel van Rabobank Gouwestreek en de Raden van Commissarissen een intentieverklaring tot samenvoeging getekend. Het doel is de vorming van één krachtige Rabobank.

Om de kwaliteit van hun financiële dienstverlening te versterken, zijn directies en Raden van Commissarissen voornemens om Rabobank Gouwestreek en Rabobank Krimpenerwaard samen te voegen tot één krachtige Rabobank. Door samen te gaan zijn de banken beter in staat kennis, kunde en kwaliteit te bundelen in ‘robuuste teams’. Met elkaar kunnen zij actief inspelen op de ingezette versnelling van de digitale beweging. Tegelijkertijd blijven zij sterk betrokken bij het economische, sociale en culturele leven in de regio. De maatschappelijke impact blijft als voorheen.

Samenvoeging

De twee banken liggen geografisch in elkaars verlengde en zijn beide gericht op regio Rotterdam wat specialistische kennis en zakelijke netwerken betreft. Daarom wordt op een aantal terreinen al langere tijd samengewerkt. Daarbij komt dat het mobiel bankieren en internetbankieren van de Rabobank een enorme vlucht hebben genomen. Steeds meer klanten doen hun bankzaken online. Dat betekent voor de bank aanpassen en blijven ontwikkelen. Voor Rabobank Gouwestreek en Rabobank Krimpenerwaard is de strategie hiertoe: samenvoegen.

Advertisements
Lokaal actief

Het samengaan van de twee banken biedt slagkracht voor de toekomst. Tegelijk blijven de coöperatieve gedachte en persoonlijke aanpak van grote betekenis. De samenvoeging heeft geen gevolgen voor de bereikbaarheid van de Rabobank-kantoren. Bovendien zijn marktteams lokaal actief om te kunnen inspelen op de behoeften van klanten en leden. Dat gebeurt vanuit wederkerigheid: kunnen we iets voor elkaar betekenen? Van sponsoring van clubs en evenementen tot het helpen van ondernemers om te innoveren en duurzaam te groeien, de samengevoegde Rabobank streeft een maatschappelijke rol van betekenis na.

Een vitale regio is in het belang van iedereen. Wanneer de leden eind november instemmen, is de samenvoeging in 2019 een feit. Een uitgebreid interview met de directievoorzitters van beide banken over de samenvoeging is vanaf eind september te vinden op de websites: rabobank.nl/gouwestreek en rabobank.nl/krimpenerwaard.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android
10-09-2018 09:51