Raadsleden spreken mensen met verstandelijke beperking

SAMSUNG CAMERA PICTURES

In het kader van de Prokkelweek in de eerste week van juni, organiseerde de gemeente Gouda maandagavond voor de eerste keer een ontmoeting tussen mensen met een verstandelijke beperking en leden van het college en de gemeenteraad. Het thema was het VN-verdrag voor mensen met een beperking.

Een prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking, met als doel elkaar beter te leren kennen. de prokkeldeelnemers waren bezoekers van het inloopcentrum SamSam en de cliëntenraad van MEE. Al deze mensen hebben een verstandelijke beperking. De raads- en collegeleden spraken één op één met de prokkeldeelnemers.