PvdD: Strooizout slecht voor dieren

De Partij voor de Dieren in Gouda wil dat de gemeente andere middelen gebruikt bij gladheidsbestrijding. De fractie heeft vragen gesteld aan b en w. Natriumchloride, het zout dat nu wordt gebruikt op wegen en stoepen, heeft volgens de partij negatief effect op flora en fauna. Het zou de wortels van bomen aantasten en zorgt voor verzilting van de bodem. Ook is het slecht voor dieren. Bij honden en katten tast het zoolkussens aan en vogels zien het aan voor zand en kunnen na inslikken een vergiftiging oplopen.

Bron: AD