PvdA Gouda: Ook andere organisaties bereid Oranjenacht mede te organiseren

Gouda – De Partij van de Arbeid denkt dat er nog meer Goudse organisaties zijn die Oranjenacht kunnen mede-organiseren. De gemeenteraad en het college van B&W hebben een brief ontvangen waarin het bestuur van poppodium SoWhat! aangeeft te willen bijdragen aan de organisatie. PvdA Gouda roept het college op contact te leggen met de huidige en mogelijk nieuwe organisatoren.

In de brief staat dat er al informele contacten gelegd zijn met de huidige organisatoren. “Het gezamenlijk optrekken van de huidige organisatoren en eventuele nieuwe organisatoren klinkt me als muziek in de oren”, aldus Michiel Sikkes, raadslid PvdA.

Toegangsprijs
Het afgelopen voorjaar heeft de PvdA samen met de ChristenUnie vragen gesteld over de invulling van en subsidieverlening aan Oranjenacht, toen bleek dat er een toegangsprijs gevraagd zou worden. De partijen stelden dat het vragen van een toegangsprijs niet past bij een door de gemeente gesubsidieerd volksfeest en dat een dergelijk Koningsfeest voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. De reden van het heffen van deze toegangsprijs waren volgens de organisatoren de oplopende kosten voor beveiliging en het kunnen verhogen van de kwaliteit van de muziek en de bands tijdens Oranjenacht.

Advertisements

Begrotingsbehandeling
Michiel Sikkes, PvdA fractie: “We roepen het college van B&W op om contact te leggen met de huidige en mogelijke nieuw organisatoren en hen waar nodig te ondersteunen bij het realiseren van een Oranjenacht voor iedereen.” De PvdA fractie zal hier tijdens de begrotingsbehandeling op woensdag 9 november aandacht voor vragen. Mocht het college de gemeenteraad nodig hebben om deze plannen mogelijk te maken, dan ziet de fractie deze voorstellen graag tegemoet.