PvdA en GoPo stellen vragen over opvang vluchtelingen

Gouda Positief en de Partij van de Arbeid hebben schriftelijke vragen gesteld aan het Goudse B&W over de bereidheid om vluchtelingen in Gouda op te nemen.
Men vraagt zich af of Gouda zich al heeft aangemeld en zo ja met welke boodschap. Zo nee, waarom niet. Een reactie is nog niet vernomen.