Provincie ZH € 3,7 miljoen beschikbaar voor de restauratie en ontwikkeling van erfgoed

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stellen € 3,7 miljoen beschikbaar voor de restauratie en ontwikkeling van erfgoed om onze historie voor de toekomst te behouden en benutten. Ondernemers, vrijwilligers en overheden, verenigd in zogenoemde erfgoedtafels, brengen daarnaast gezamenlijk ruim € 14 miljoen bijeen voor de erfgoedlijnen.

De erfgoedtafels hebben tientallen projecten voorgedragen. Op basis daarvan hebben Gedeputeerde Staten op 11 februari 2014 het Maatregelenpakket en de Subsidieregeling Erfgoedlijnen vastgesteld. Provinciale Staten besluiten eind maart over de provinciale bijdrage aan de projecten uit het maatregelenpakket.