Provincie ZH: € 10,9 miljoen voor beleefbare monumenten

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stellen € 3,8 miljoen beschikbaar voor de restauratie en ontwikkeling van erfgoed. Daarnaast brengen ondernemers, vrijwilligers en overheden – verenigd in zogenoemde erfgoedtafels – gezamenlijk ruim € 7,1 miljoen bijeen voor de erfgoedlijnen. Met het beschikbare budget van € 10,9 miljoen wordt onze historie voor de toekomst behouden en monumenten beleefbaar gemaakt.

De erfgoedtafels hebben tientallen projecten voorgedragen. Op basis daarvan hebben Gedeputeerde Staten op 25 november 2014 het Maatregelenpakket 2015 vastgesteld. Provinciale Staten bespreken in januari het voorstel om € 136.000 uit het herbestemmingsbudget toe te voegen aan de al eerder vastgestelde totale subsidie voor de erfgoedlijnen.
De provincie Zuid-Holland startte 2 jaar geleden met een nieuwe aanpak van het erfgoedbeleid. Met het beperkte budget moest een verschil gemaakt worden. Daarom heeft de provincie ervoor gekozen om in niet in aparte monumenten te investeren, maar zijn er 7 erfgoedlijnen gedefinieerd waar de monumenten hetzelfde historisch verhaal delen.Met betrokken partijen wordt in erfgoedtafels samengewerkt aan de bescherming, beleving en benutting van die monumenten. “Deze manier van werken leidt verbindt en richt bestaande energie en initiatieven”, aldus gedeputeerde Han Weber. “Daardoor komt het verhaal van een erfgoedlijn beter over het voetlicht. Ook dit jaar zijn er mooie projecten ingediend die een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de erfgoedlijnen. Erfgoed krijgt fans, vrienden, ambassadeurs en vooral: investeerders die onze ambitie delen. Zo wordt ons erfgoed ‘erfgoud’”.

Maatregelenpakket
Gedeputeerde Staten stellen voor ruim 60 activiteiten of prestaties financieel te ondersteunen. Binnen de erfgoedlijn Trekvaarten wordt de restauratie van de Koninklijke Delftsche Aardewerkfabriek gesubsidieerd met € 420.000 en is er € 100.000 voor de uitbreiding van de passantenhaven bij Vreugd & Rust in de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Een bijdrage van € 167.500 is bestemd voor het toegankelijk maken van de zuidelijke insteekhaven Dordrecht door de Stichting Dordtse Wateren en nog eens € 107.500 is er voor de realisatie van de entreezone van Werelderfgoed Kinderdijk. Beiden binnen de erfgoedlijn Waterdriehoek. Op Goeree-Overflakkee wordt een kunstwerk over de havenhistorie in het havenkanaal Sommelsdijk mogelijk gemaakt (€ 49.200), komen er toegangspoorten en een visserijmonument bij de Menheerse werf in Middelharnis (€ 38.000) en is er € 386.000 beschikbaar voor de start van de restauratie van de cichoreifabriek Ceres. Voor de Atlantikwall wordt een bijdrage van € 76.000 aan het herstel en de beleefbaarheid van Vinetaduin in Hoek van Holland toegekend en € 55.000 voor de uitbreiding van de te bezoeken bunkers aan de Badhuisweg in Scheveningen. Voor de erfgoedlijn Landgoederen is er subsidie beschikbaar voor de restauratie van de portierswoning en de aanleg van de historische tuin en het park bij landgoed Te Werve (€ 230.000) en voor de restauratie van de Marotzaal van landgoed Duivenvoorde (€ 100.000). De erfgoedlijn Romeinse Limes ontvangt onder meer een subsidie van € 165.000 voor het door Ipse de Bruggen te ontwikkelen landgoed Hooge Burch (vindplaats Zwammerdamschepen) en zo’n € 100.000 voor verschillende tentoonstellingen die de Limes zichtbaar maken. Binnen de erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie is ruim € 70.000 subsidie beschikbaar voor de realisatie van de rampjaarroute en het aanlichten van de vestingstad Gorinchem.