Provincie gaat extra geld investeren in openbaarvervoer

ontwikkeling van Hoogwaardig Openbaar Vervoer rond Alphen en Gouda. Daarmee komt de voltooiing van de alternatieve RijnGouwelijn dichterbij. Het geld komt van meevallers. Voor een snellere en luxere busverbinding tussen Gouda en Schoonhoven, betere informatievoorzieningen, nieuwe haltes en beter aansluitende van bussen op het treinverkeer ontbrak vooralsnog het geld. Waaraan de vrijgekomen miljoenen precies besteed worden is nog niet bekend. De Goudse verkeerswethouder Hilde Niezen is blij met de komst van het verbeterde openbaar vervoer tussen Gouda, Waddinxveen en Alphen.