Provincie erkent inschattingsfout storing hefbrug Boskoop

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland erkennen dat de provincie een inschattingsfout heeft gemaakt bij een storing aan de Hefbrug in Boskoop. Dit laten zij weten in antwoord op schriftelijke vragen van de VVD-Statenfractie.

De VVD wilde weten waarom er bij een recente storing geen enkele informatie op de website en het Twitteraccount van de provincie te vinden was. Het college zegt daarover nu: “Gelet op de uiteindelijke duur van de storing en het belang van de Hefbrug voor de bereikbaarheid in de regio, hadden wij eerder over de storing moeten communiceren.”

De VVD vindt het een goede zaak dat de provincie fouten durft toe te geven, maar er blijven wel vragen over. Fractievoorzitter Floor Vermeulen: “Zo blijken de brugwachters niet in staat om zelf de noodinstallatie te bedienen. Zij kunnen dus in geval van storing de brug niet naar beneden krijgen.