Promen start extern onderzoek naar sociale onrust in de organisatie

Een nieuwe directeur, extra financiƫle expertise, een nieuwe locatieleider en een externe vertrouwenspersoon. Dat zijn enkele belangrijke elementen uit het maatregelenpakket dat directie, management en het algemeen bestuur van Promen gezamenlijk hebben opgesteld. De maatregelen zijn nodig om goede ondersteuning te kunnen blijven bieden aan de medewerkers van Promen.

Start vorming onderzoek sociale onrust in de organisatie
Er wordt gestart met de vormgeving van het eerder door de directie aangekondigde onderzoek naar de onrust in de organisatie. De OR heeft het belang van het onderzoek inmiddels onderkend. De begeleidingscommissie wordt gevormd uit twee leden van de OR en twee andere professionals van Promen. De begeleidingscommissie is verantwoordelijk voor de onderzoeksopzet en onderzoeksmethode. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp vraagt de begeleidingscommissie offertes op bij verschillende externe onderzoeksbureaus. Er wordt bewust gekozen voor een professionele en onafhankelijke partij, die op een zorgvuldige wijze de regie van het onderzoek in handen kan nemen.

Pilot uitbreiding team vertrouwenspersonen
Promen breidt haar bestaande structuur van vertrouwenspersonen uit met een externe vertrouwenspersoon. De medewerkers die zich niet tot de interne vertrouwenspersonen willen wenden, krijgen op deze manier de gelegenheid toch hun melding te doen. De externe vertrouwenspersoon wordt in de vorm van een pilot opengesteld tot 1 januari 2015. Daarna wordt geƫvalueerd hoeveel en welke meldingen er zijn ontvangen. Indien uit de evaluatie blijkt dat een externe vertrouwenspersoon van structurele toegevoegde waarde is aan de bestaande regeling, wordt er permanent een externe vertrouwenspersoon aan de regeling toegevoegd. Uit een aantal offertes is de keuze gevallen op het bureau Bezemer en Kuiper. Doorslaggevend is daarbij geweest dat dit bureau ervaring heeft met bedrijven, vergelijkbaar met Promen.