Projectontwikkelaar presenteert twee bouwconcepten en wil mening van de wijk

Gouda – April dit jaar heeft het Rijksvastgoedbedrijf het complex Prinswillem-Alexander verkocht aan Open Development en Vink Bouw. Bij de verkoop is bedongen, dat de nieuwe projectontwikkelaar rekening moet houden met het Participatierapport. Dit is opgesteld door het Rijksvastgoedbedrijf en bewoners en het Bewonersplatform, met daarin de wensen van de buurtbewoners. De gemeente Gouda heeft gezegd, dat alleen medewerking zal worden verleend aan de nieuwe plannen als er aantoonbaar draagvlak in de wijk voor is.

Eerste ontwerpen in stedenbouwkundige visie van de projectontwikkelaar
De nieuwe projectontwikkelaar heeft haar eerste bouwnotitie gepubliceerd (14 mei 2020). Deze staat op de website http://www.bewonersplatformgoudanoord.nl . Er staan twee denkrichtingen genoemd namelijk Model Woonhof en Model Campus. De projectontwikkelaar benoemt verder veel elementen uit het Participatierapport, maar werkt ze niet uit. Dat vinden we een gemiste kans.

Advertisements

Eerste indruk
Onze eerste indruk is dat de grenzen van het terrein maximaal worden opgezocht, de norm voor sociale huur niet wordt gehouden en het verkeerskundig onderzoek ontbreekt. Daarop zou nu juist het aantal woningen mede moeten worden gebaseerd. Wel zien we plannen om veel groen te realiseren. Ook hebben we bedenkingen bij de parkeernorm, die met allerlei moderne ideeën wel erg gemakkelijk verlaagd wordt. En waar is de buurtvoorziening? Daarnaast is in het hele proces de rol van de buurtbewoners essentieel.

Reactie gemeente Gouda
Bewoners kunnen  op de website ook de reactie lezen van de gemeente Gouda op deze bouwplannen.

Hoe nu verder
Wat is momenteel de stand van zaken? De projectontwikkelaar zegt dat ze het overleg willen voortzetten. Officieel is er nog niets bekend gemaakt. Wij staan in ieder geval open voor een gesprek. In alle gevallen is het een lange termijn planning. Het pand is namelijk nog verhuurd aan de middelbare school de Goudse Waarden tot medio 2023.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

05-08-2020 12:30